top of page
Back to School

مراجعات المواد - المرحلة الثالثة

 الصف العاشر المتقدم

اللغة العربية
اللغة الإنجليزية
التربية الإسلامية
الرياضيات
فيزيا
الكيمياء
الإجتماعيات 

 الصف الثاني عشر

اللغة العربية
اللغة الإنجليزية
التربية الإسلامية
الرياضيات عام
الرياضيات متقدم
فيزيا عام
فيزيا متقدم
الكيمياء
الأحياء
الإجتماعيات

 الصف التاسع المتقدم

اللغة العربية
اللغة الإنجليزية
التربية الإسلامية
الرياضيات
فيزيا
أحياء
الإجتماعيات 

 الصف الحادي عشر

اللغة العربية
اللغة الإنجليزية
التربية الإسلامية
الرياضيات عام
الرياضيات متقدم
فيزيا عام
فيزيا متقدم
الكيمياء
الأحياء
الإجتماعيات
bottom of page